Progress Support - Ontwikkelingsstimulering voor kinderen met een beperking Progress Support

www.progress-support.nl
Home Wie ben ik? Werkwijze Methodes Beelddenken Coaching Contact  
kleinestapjes

Kleine stapjes
ga terug naar pagina Methodes

Het is voor alle kinderen belangrijk dat ze in hun ontwikkeling worden gestimuleerd. Dit gebeurt meestal vanzelf tijdens de dagelijkse omgang met elkaar in het gezin. Bij kinderen met een verstandelijke beperking is het verstandig om de ontwikkeling doelbewuster aan te pakken. Kleine stapjes is een methode waarmee je als opvoeder/begeleider de ontwikkeling van een kind actief kunt stimuleren. De methode beschrijft heel nauwkeurig welke verschillende ontwikkelingsfases elk kind op diverse ontwikkelingsgebieden doormaakt. Van daaruit biedt de methode diverse structurele oefeningen aan, die stapje voor stapje leiden tot groei in de ontwikkeling. Omdat de oefenstof duidelijk is en in “kleine stapjes” wordt aangeboden, is het resultaat meetbaar en zijn de doelen haalbaar. Dit werkt niet alleen motiverend voor het kind, maar ook voor de opvoeder/begeleider.
Alle ontwikkelingsgebieden van het kind komen in de methode aan bod, o.a.:

  • Communicatie
  • Grove en fijne motoriek
  • Receptieve taal (vaardigheden die gebruikt worden om de communicatie van anderen te begrijpen)
  • Persoonlijke en Sociale vaardigheden
  • Lezen om te leren praten
  • Tekenen/voorbereiding op het schrijven
  • Tellen en cijfers

 

"Kleine stapjes" is een goed ontwikkelings-volgsysteem, waarvan wij vinden dat het uitstekend inzetbaar is in o.a. handelingsplannen op scholen.
De basis voor Kleine Stapjes ligt in het “Down’s Syndrome Program” van de Macquarie Universiteit in Sydney, Australië. Dit was het eerste Early Intervention (vroeghulp) programma. Dit programma heeft een diepgaande en blijvende invloed gehad op het werken met jonge kinderen met een beperking.

 
Webdesign Webdesign door Eyemedia - Webhosting Dnr.nl