Progress Support - Ontwikkelingsstimulering voor kinderen met een beperking Progress Support

www.progress-support.nl
Home Wie ben ik? Werkwijze Methodes Beelddenken Coaching Contact  
werkwijze


Werkwijze
Training op maat


Voor kinderen met een beperking:

  • Elk kind is uniek
  • Elk kind is anders
  • Elk kind is waardevol
  • Elk kind kan leren
  • Een kind met een beperking is een kind met mogelijkheden!

Elk kind is uniek; vandaar dat Progress Support voor een structurele en specifiek op het kind gerichte aanpak kiest. Waar kinderen uitvallen omdat ze te maken krijgen met methodes die niet bij hen passen, gebruikt Progress Support methodes die wel passen bij de manier van ontwikkelen van deze kinderen. Voor kinderen met een beperking wordt er gewerkt met de methoden ‘Kleine Stapjes’, ‘Leespraat’ en ‘De Rekenlijn’. Deze methodes bieden kinderen structureel en in kleine bij het kind passende stapjes aan en helpen de kinderen te begeleiden naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid  en sociale redzaamheid. Mijn kennis over beelddenken combineer ik binnen deze methodes, zodat de methodes nog beter tot hun recht komen.

Progress Support ondersteunt in het succesvol doorlopen van deze methodes. Dit betekent niet dat ik een kind bij de hand neem en de ouders het werk uit handen neem. Wanneer ouders de methoden optimaal tot hun recht willen laten komen, is samenwerking heel belangrijk. Want de methodes zijn veel meer dan een manier om een kind te leren lezen of rekenen. Wanneer de methodes ingezet worden in de gehele opvoeding, zodat het een andere manier van omgaan met - en communiceren met het kind wordt, kan het op alle gebieden ingezet worden. Op deze manier wordt het geleerde geen geïsoleerde vaardigheid, maar iets waar een kind daadwerkelijk wat mee kan en waar het kind het nut van inziet. Dit zal de zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten.

Ik heb een mediërende opvoedingsstijl. Tijdens het werken met de kinderen laat ik het denkproces bij het kind. Het doel van deze manier van leren is kinderen zelfstandigheid en zelfvertrouwen te geven. Het kind leert initiatief te nemen, problemen op te lossen en besluiten te nemen. Bij mediërend leren volgt het kind niet de begeleider, maar de begeleider volgt het kind. Het kind begrijpt daardoor beter wat er van hem/haar gevraagd wordt en komt zodoende tot een echte leerervaring. Ik geef een kind de tijd het zelf te doen. Dat kost meer tijd, maar het uiteindelijke leerrendement is veel hoger. En daar is het toch om te doen ?
Mediërend leren kun je ieder moment van de dag in de dagelijkse activiteiten toepassen. Het zorgt ervoor, dat je als ouder/begeleider bewuster inzet op de leermomenten, die zich elke dag voordoen. Je maakt er bewust gebruik van, waardoor je kind van gewone dagelijkse activiteiten veel meer leert dan wanneer je ze onbenoemd voorbij laat gaan.


leer anders

Voor kinderen die vastlopen in het basis of voortgezet onderwijs.

 

 


Webdesign Webdesign door Eyemedia - Webhosting Dnr.nl